Mezinárodní programovací soutěž Baltík 2005

Aktuality Školní kolo Celostátní kolo, Strakonice, 29.4. - 1.5. Mezinárodní kolo, Nowy Sącz, Polsko, 9.6.

Základní informace

  Kontaktní e-mail: baltik2005cz@ict-edu.org

Základní informace Místo konání Seznam účastníků Pravidla soutěže Výsledky Soutěžní úlohy

Organizátoři mezinárodního kola kola

Přihlašte se na konferenci

Současně se soutěží proběhne i mezinárodní konference >`Prospects of the development of the informative society in Poland and EU` (Perspektivy vývoje informační společnosti v Polsku a v EU). Učitelé se mají přihlásit do konference na http://www.wsb-nlu.edu.pl/index2.php?idMenuID=baltie&idSubMenuID=konferencja&hMenuCh=1117700590&item_id=form_konf nebo na www.wsb-nlu.edu.pl. Tam je potřeba kliknout na baner konference (pozor střídá se s banerem soutěže) a zvolit formulář).

Místo konání

Soutěž se uskuteční v Nowem Sączi (Polsko). Bližší informace včetně mapky naleznete v sekci Místo konání v levé nabídce. Tam najdete i informace o možnosti využití společně vypraveného autobusu.

Ubytování, stravování

Účastníci soutěže budou ubytování v hotelu (ubytovně), není tedy třeba si brát s sebou spací pytle nebo karimatky. Bude také zajištěna strava:

Financování

Časový program mezinárodního kola

Za časový harmonogram zodpovídá polský pořadatel

středa 8.6.
19:00 příjezd účastníků, první setkání na radnici v Nowem Sączi
19:30 příjezd do hotelu
20:00 večeře
20:30 - 21:30 schůzka učitelů a organizátorů soutěže
čtvrtek 9.6.2005
7:30 snídaně
8:15 odjezd do WSB - NLU
9:00 konzultace
9:30 - 9:45 příjezd do WSB - NLU
9:45 - 12:15 vlastní soutěž
sympózium Perspektivy vývoje informační společnosti v Polsku a v EU
12:15 oběd ve WSB - NLU
13:00 odjez do skanzenu
13:30 - 15:30 návštěva skanzenu
16:00 - 17:00 volno
17:00 radnice: vyhlášení výsledků
19:00 večeře
19:30 - 22:00 sportovní hry, diskotéka
pátek 10.6.
7:00 - 9:00 snídaně, odjezd soutěžících

Zapojení dospělých účastníků

Uvítáme, když zkušenější zájemci ze stran učitelů pomohou v porotě. Z ostatních vyučujících budou dopoledne sestaveny dozory v počítačových učebnách.

Při odpoledním výletu budou mít učitelé, kteří nebudou v porotě, na starosti své vlastní žáky, navíc budou mezi ně rozděleni žáci členů poroty.