Zpět na úvodní stránku

Celostátní soutěž "Velikonoce s Baltíkem 2004"

Projekt Tvořivá informatika s Baltíkem vyhlašuje celostátní programátorskou soutěž o nejhezčí program s velikonoční tématikou naprogramovaný v Baltíkovi.

Poslední informace:

Propozice soutěže:

 1. Soutěžní program musí být zaměřený na velikonoční téma (přání, příběh, hra apod.) a musí obsahovat jen původní (tj. odnikud nepřevzaté) grafické a zvukové soubory! To znamená, že soutěžní program nesmí obsahovat žádné obrázky a zvuky jiných autorů, i kdyby byly veřejně přístupné na internetu apod.
 2. Soutěž je určena pro základní školy, nižší ročníky osmiletých gymnázií a  domy dětí. Soutěžit mohou týmy i jednotlivci.

Soutěžní kategorie (u osmiletých gymnázií a domů dětí věkový ekvivalent):

A: ZŠ 1. - 5. ročník

B: ZŠ 6. - 9. ročník

U týmů platí, že o zařazení do příslušné soutěžní kategorie rozhoduje věk (třída) nejstaršího člena týmu.

 1. Školám doporučujeme zorganizovat si školní kolo. Programy ve škole mohou hodnotit učitelé, rodiče nebo si je žáci mohou vyhodnotit navzájem - poslední způsob doporučujeme. Škola potom pošle vybrané programy z každé kategorie na níže uvedenou e-mailovou adresu pořadatelů. Současně s programy pošle vyučující pořadí těchto programů (1 nejlepší atd.) - v každé kategorii zvlášť. Pořadatel si vyhrazuje v případě velkého množství účastníků omezit počet programů a v tom případě budou zařazovány programy z jednotlivých škol podle jejich stanoveného pořadí.
 2. Soutěžící dává projektu Tvořivá informatika s Baltíkem právo soutěžní program dále libovolně šířit a upravovat.
 3. Nejlepší programy budou vyvěšeny na stránce projektu Tvořivá informatika s Baltíkem.
 4. Termíny:
 1. Soutěžní programy zasílejte na adresu easter2004cz@ict-edu.org, do předmětu zadejte velikonoční soutěž.
 2. Pravidla pro zasílání souborů:

Soutěžní programy přijímáme jen sbalené ve formátu BZIP. Soubor BZIP může obsahovat pouze jeden soutěžní program a název tohoto souboru BZIP musí být shodný s názvem programu, tj. s názvem souboru BPR. Např. pokud se soutěžní program jmenuje Velikonoce.bpr, musí se zazipovaný soubor jmenovat Velikonoce.bzip.

Soubor BZIP získáte tak, že už uložený program BPR uložíte znovu příkazem Soubor, Uložit jako a jako typ souboru vyberete Baltíkův zazipovaný projekt.

Máte-li všechny související soubory uložené ve stejné složce pod stejným jménem, jako program (u scén a bank předmětů), resp. pod názvy začínajícími stejně jako název programu (u zvukových souborů, obrázků apod.), sbalí se vám všechny do příslušného souboru BZIP.

Správnost sbalení soutěžních programů si ověříte tak, že soubor BZIP nejprve překopírujete do nové složky a tam ho zkusíte otevřít a spustit.

 1. Hodnocení soutěžních programů

Při hodnocení soutěžních programů se budou zohledňovat následující kritéria:

 1. Omezení soutěže:

Každý jednotlivec nebo tým může do soutěže poslat pouze jeden program.

Limit velikosti zazipovaného souboru je 1MB.

Názvy souborů nesmí obsahovat diakritiku ani mezery

Programy / soubory nesplňující kterékoliv z výše uvedených omezení budou ze soutěže vyřazeny!

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv upravit propozice soutěže, soutěž rozšířit nebo i zrušit. Jediný aktualizovaný zdroj informací o soutěži je proto jen na stránkách organizátora soutěže. Sledujte proto průběžně tyto stránky.

Žádost o pomoc!

Učitelé, kteří jste ochotni nám pomoci s vyhodnocením soutěžních programů, přihlaste se, prosím, co nejdříve do poroty na adrese easter2004cz@ict-edu.org.

Do předmětu zprávy uveďte Porota.

Do těla zprávy uveďte své jméno, školu, ve které učíte a kategorii, kterou chcete hodnotit (A, B nebo A i B).

Po obdržení všech přihlášek Vám pošleme soutěžní programy a tabulku, do které vepíšete své bodové hodnocení a tuto tabulku zašlete do stanoveného termínu zpět. Na zhodnocení soutěžních programů budete mít přibližně jeden týden. Čím více bude porotců, tím objektivnější budou výsledky soutěže. Kritéria, podle nichž budete programy hodnotit, jsou uvedena v propozicích (viz výše bod 9).

 

Přejeme všem soutěžícím i jejich učitelům hodně štěstí!

 

Jiří Sumbal - národní koordinátor soutěže

 

___________________________________________________

 

Přihláška do celostátní soutěže Velikonoce s Baltíkem 2003

Soutěžní kategorie:

Jméno soutěžícího (týmu):

Třída:

Název školy:

Ulice školy:

Obec školy:

PSČ školy:

E-mail učitele:

Telefon učitele:

Název soutěžního programu:

Velikost sbaleného programu (KB):

Velikost programu po rozbalení (KB):

Prohlášení autora:

 1. Prohlašuji, že tento program není zatížen autorským právem žádné jiné osoby a že ponesu všechny důsledky vyplývající z nepravdivosti tohoto prohlášení.

 2. Projektu Tvořivá informatika s Baltíkem uděluji tento souhlas k libovolnému šíření tohoto mého programu. Tento souhlas je časově a územně neomezený.

______________________________________________________

 

Přihlášku (včetně prohlášení autora) zkopírujte  a vyplněnou pošlete současně se soutěžním programem na adresu easter2004cz@ict-edu.org.

Všechny otázky a připomínky zasílejte organizátorům soutěže na adresu:
easter2004cz@ict-edu.org.

 

Zpět na úvodní stránku

Zpět na stránku projektu TIB