Mezinárodní soutěž v programování Baltík 2008

Aktuality Školní kolo Regionální kola, 26. 3. Celostátní kolo, České Budějovice, 16. - 18. 5. Mezinárodní kolo, Kopřivnice, 6. - 8. 6. Baltík 2008 na Slovensku
Základní informace Místo konání Závazná přihláška Seznam přihlášených Doporučení žákům a učitelům Výsledky Soutěžní úlohy

Sponzoři, partneři:

Hlavní sponzor:
Groz - Beckert České Budějovice
EUROMEDIA GROUP k.s. Praha MATEO s.r.o. ČB LION stavební a obchodní společnost s.r.o. ČB PNEU DVOŘÁK, s.r.o. ČB Mane Holding a.s. Praha DOOS s.r.o. ČB BOSCH ČB Bratři Zátkové ČB

Děkujeme všem jmenovaným institucím za podporu naší soutěže!

Propozice soutěže

  Kontaktní e-mail: soutez@sgpsys.com

Celostátní kolo je organizováno pro kategorie A, B i C.

Organizátoři celostátního kola

Organizátory celostátního kola jsou ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice, občanské sdružení TIB a ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123.

Záměr organizátorů celostátního finále

Cílem celostátního finále je nejen umožnit dětem porovnat své schopnosti, ale i umožnit učitelům a žákům věnujícím se programování v Baltíkovi, aby se navzájem poznali, vyměnili si zkušenosti a našli perspektivní možnosti rozvoje a spolupráce. Proto realizujeme finále během tří dnů. První den je vyhrazený na příjezd účastníků, aby finalisté ze vzdálenějších míst nemuseli cestovat v noci. Během druhého dne proběhne vlastní soutěž a třetí den je věnován slavnostnímu vyhlášení výsledků a odjezdu účastníků.

Během večerů bude pro žáky a učitele připraven vzdělávací program. Účastníci si mohou přivézt své zajímavé (nesoutěžní) programy, které mohou předvést ostatním. Na sobotní odpoledne, kdy bude odborná porota hodnotit soutěžní práce, je pro soutěžící připraven zábavný program.

Místo konání

Celostátní kolo soutěže se uskuteční v Českých Budějovicích v prostorách ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice, ubytování je zajištěno na internátě SOŠ elektrotechnické COP v Hluboké nad Vltavou (vzdálenost od ČB asi 10 km). Bližší informace včetně mapky naleznete v sekci Místo konání v levé nabídce.

Ubytování je v ceně účastnického poplatku. Bude se spát v postelích, neberte si tedy s sebou spacáky ani karimatky.

Strava

Strava je zajištěna od večeře v pátek 16.5. do snídaně v neděli 18.5. V neděli nabízíme balíček na cestu.

Strava je v ceně účastnického poplatku.

Pitný režim bude zajištěn, ale vezměte si s sebou plastové láhve, do nichž si budete moci nabrat pití.

Účastnický poplatek

Poplatek za žáky i jejich doprovod ve výši 700 Kč zaplaťte do 9.5.2008 na účet 51-1845020227/0100, variabilní symbol IČ organizace.

Nejste-li si jisti výší částky, napište si předem na adresu soutěže soutez@sgpsys.com o kalkulaci.

Z účastnického poplatku jsou hrazeny náklady na ubytování a stravu účastníků, účastnické listy, diplomy, vstupné do objektů, vuřty na večerní oheň a částečně na přípravu soutěžních úloh a ohodnocení soutěžních programů.

Předběžný časový program celostátního kola

pátek 16.5.2008
15.00 - 20.00příjezd a registrace účastníkůinternátpozději večer volejte 603 195 233
18.00 - 19.30večeřeinternát - jídelna
20.00 - 21.30prezentace nesoutěžních pracíinternátžáci si mohou přivézt své zajímavé programy v Baltíkovi
od 22.00noční klidinternát
sobota 17.5.2008
8.00 – 8.30snídaněinternát - jídelna
8.30přesun do Českých Budějovic do ZŠ L.Kubyzajištěn autobus
9.00 - 9.15slavnostní zahájení soutěžeZŠ L.Kuby
9.15 - 10.00rozdání soutěžních úloh a diskuseZŠ L.Kuby
10.00 - 13.00soutěžící: vlastní soutěženíZŠ L.Kuby
10.15 - 10.30učitelé: projekt TUTIZŠ L.KubyZuzana Kocíková
10.30 - 10.45učitelé: začlenění Baltíka do ŠVPZŠ L.KubyJiří Sumbal
11.15 - 12.15učitelé: SGP StudioZŠ L.KubyBohumír Soukup
12.15 - 13.15učitelé: výměna zkušeností mezi učiteli informatikyZŠ L.KubyPetr Naske
13.15 - 13.30učitelé: závěr vzdělávací částiZŠ L.KubyZuzana Kocíková
13.30přesun do areálu internátuzajištěn autobus
14.00 – 14.30obědinternát - jídelna
14.30 - 18.00soutěžící: kulturní a sport. programZOO ohrada nebo zámek Hluboká
14.30 - 15.00porota: porada porotyinternát
15.00 - 18.00porota: hodnocení úlohinternát
18.00 - 19.00večeřeinternát - jídelna
19.30 - 21.30večerní program (oheň)areál internátunáhradní program v případě špatného počasí ve společenské místnosti
od 22.00noční klidinternát
neděle 19.5.2008
7.30 - 8.00snídaněinternát - jídelna
8.15přesun do ZŠ L.Kubyzajištěn autobus
po příjezdu do ZŠspolečné fotoškola, před školou (podle počasí)
9:00 – 11:00slavnostní vyhlášení výsledků a závěr soutěžeZŠ L.Kuby

Na internátě bude k dispozici ping-pongový stůl - můžete si vzít s sebou pálky a míčky.

Vezměte si prosím s sebou přezůvky.

-->