Celostátní soutěž "Prázdniny s Baltíkem 2006"

Přihláška do soutěže

  Kontaktní e-mail: prazdniny2006@ict-edu.cz

Úvodní stránka Propozice soutěže Přihláška do soutěže Porota soutěže Výsledky soutěže Ceny pro nejlepší

Soutěžní programy pošlete do pátku 15. 9. 2006 e-mailem na adresu soutěže prazdniny2006@ict-edu.cz.

Soutěžní program ve formátu BZIP přidejte do e-mailu jako přílohu - maximální velikost přílohy je 500 000 B.

Do těla e-mailu napište tyto údaje:

Dále přidejte do těla e-mailu toto prohlášení:

  1. Prohlašuji, že tento program není zatížen autorským právem žádné jiné osoby a že ponesu všechny důsledky vyplývající z nepravdivosti tohoto prohlášení.
  2. Projektu Tvořivá informatika s Baltíkem a Základní škole Kopřivnice, Alšova 1123 uděluji tento souhlas k libovolnému šíření tohoto mého programu. Tento souhlas je časově a územně neomezený.