Celostátní soutěž "Prázdniny s Baltíkem 2006"

Propozice soutěže

  Kontaktní e-mail: prazdniny2006@ict-edu.cz

Úvodní stránka Propozice soutěže Přihláška do soutěže Porota soutěže Výsledky soutěže Ceny pro nejlepší

Pro tisk propozic využijte jejich tiskovou úpravu

 1. Účastníci soutěže:

  Soutěž je určena pro základní školy, nižší ročníky osmiletých gymnázií, domy dětí a další organizace pracující s dětmi. Soutěžit mohou vícečlenné týmy i jednotlivci.

  Soutěžní kategorie (u osmiletých gymnázií a domů dětí věkový ekvivalent):

  • A: ZŠ 1. - 5. ročník ve školním roce 2005/06
  • B: ZŠ 6. - 9. ročník ve školním roce 2005/06

  U týmů platí, že o zařazení do příslušné soutěžní kategorie rozhoduje věk (třída) nejstaršího člena týmu, žáci spadající do kategorie A se mohou místo toho přihlásit do kategorie B

 2. Soutěžní témata:
  • Soutěžní program kategorie A musí být zaměřený na téma léto, prázdniny, dovolená.
  • Soutěžní program kategorie B musí být výukový program na libovolné téma.
 3. Soutěžní program musí obsahovat jen původní (tj. autorem vytrvořené, odnikud nepřevzaté) grafické a zvukové soubory! To znamená, že soutěžní program nesmí obsahovat žádné obrázky a zvukové nahrávky jiných autorů, rodičů, učitelů, i kdyby byly obrázky a zvukové nahrávky veřejně přístupné na internetu apod.
 4. Soutěžící dává projektu Tvořivá informatika s Baltíkem právo soutěžní program dále libovolně šířit a upravovat.
 5. Školám doporučujeme zorganizovat si školní kolo. Programy ve škole mohou hodnotit učitelé, rodiče nebo si je žáci mohou vyhodnotit navzájem - poslední způsob doporučujeme. Škola potom pošle maximálně 3 nejlepší programy z kategorie A a 3 nejlepší programy z kategorie B do celostátní soutěže.
 6. Všechny soutěžní programy budou zveřejněny na soutěžních wwww stránkách.
 7. Termíny:
  • uzávěrka příjmu soutěžních prací - 15.9.2006 do 24:00 hod.
  • vyvěšení výsledků na stránkách soutěže - do 30.9.2006
 8. Pravidla pro zasílání souborů:
   Soutěžní programy budou odevzdány e-mailem (viz sekci Přihláška do soutěže na těchto stránkách). Soutěžní programy příjímáme jen ve formátu BZIP. Soubor BZIP může obsahovat jen jeden soutěžní program a název tohoto souboru BZIP musí být shodný s názvem programu, tj. s názvem souboru BPR. Např. pokud se soutěžní program jmenuje MojeDovolena.bpr, musí se zazipovaný soubor jmenovat MojeDovolena.bzip. Současně s odesláním souborů vyplníte formulář přihlášky na stránkách soutěže.

  Rady pro tvorbu souboru BZIP:

  • Soubor BZIP získáte tak, že už uložený program BPR uložíte znovu příkazem Soubor, Uložit jako a jako typ souboru vyberete Baltíkův zazipovaný projekt (*.bzip).
  • Máte-li všechny související soubory uložené ve stejné složce pod stejným jménem, jako program (u scén a bank předmětů), resp. pod názvy začínajícími stejně jako název programu (u zvukových souborů, obrázků apod.), sbalí se vám všechny do příslušného souboru BZIP.
  • Správnost sbalení soutěžních programů si ověříte tak, že soubor BZIP nejprve překopírujete do nové složky a tam ho zkusíte otevřít a spustit.
 9. Hodnocení soutěžních programů

  Při hodnocení soutěžních programů se budou zohledňovat následující kritéria:

  • funkčnost programu - max. 10 bodů od jednoho porotce
  • originálnost nápadu - max. 10 bodů od jednoho porotce
  • grafické zpracování - max. 10 bodů od jednoho porotce
  • propracovanost programu a jeho interaktivita - max. 5 bodů od jednoho porotce
  • programy z kategorie B budou ještě hodnocené i z pohledu výukového samostatnou odbornou porotou
 10. Omezení soutěže
  • Každý jednotlivec nebo člen týmu může do soutěže poslat pouze jeden program v kategorii A nebo B.
  • Škola může poslat maximálně 3 programy v každé kategorii (tj. 3 nejlepší programy ze školního kola).
  • Názvy souborů nesmí obsahovat diakritiku ani mezery
  • Maximální velikost soutěžního souboru BZIP je 500 000 bytů!
  • Programy / soubory nesplňující kterékoliv z výše uvedených omezení budou ze soutěže vyřazeny!
 11. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv upravit propozice soutěže, soutěž rozšířit nebo i zrušit. Jediný aktualizovaný zdroj informací o soutěži je proto jen na stránkách organizátora soutěže. Sledujte proto průběžně tyto stránky.