Mezinárodní soutěž v programování Baltík 2008

Aktuality Školní kolo Regionální kola, 26. 3. Celostátní kolo, České Budějovice, 16. - 18. 5. Mezinárodní kolo, Kopřivnice, 6. - 8. 6. Baltík 2008 na Slovensku
Základní informace Místo konání Závazná přihláška Seznam přihlášených Doporučení žákům a učitelům Výsledky Soutěžní úlohy

Sponzoři:

Město Kopřivnice
Město Kopřivnice
Czech Computer
Czech Computer
PM Caroline - tisk diplomů B Market Kopřivnice - plastové jmenovky

Děkujeme všem jmenovaným institucím za podporu naší soutěže!

Místo konání

  Kontaktní e-mail: soutez@sgpsys.com

Odkazy na místo konání

Pro příznivce GPS - souřadnice internátů

Jak se dostat do areálů internátů

Vlakem:
Vystupte na nádraží v Kopřivnici, ne v Kopřivnici-zastávce! Vyjděte z nádražní budovy a dejte se doleva. Kolem prodejny Discont Plus dojdete k ulici Husova, kde přejdete přes železniční přejezd a hned za ním odbočíte z Husovy ulice doprava. Podél kolejí dojdete k dalšímu železničnímu přejezdu, kde odbočíte doleva (nahoru) a budete pokračovat ulicí Komenského až ke křižovatce s ulicí Pod Stadionem. Rovně byste došli k bráně fotbalového stadiónu. vy však půjdete cestou mírně vpravo do kopce, projdete (po asfaltce) lesem a za chvíli už budete v areálu internátů.
GPS záznam trasy: ve formátu gdb a ve formátu gpx.

Autobusem:
Pokud to bude možné, vystupte na zastávce u polikliniky, ne až na autobusovém nádraží. Budete-li muset vystoupit až na autobusovém nádraží, dejte se směrem ke Kauflandu a potom pořád rovně (ulice Štefánikova, směr kostel, zimní stadión). Kolem vysoké budovy městského úřadu (dříve správní budova Tatra) dojdete k parku, za nímž už je autobusová zastávka u polikliniky. Dále ještě pokračujte rovně až na křižovatku s ulicí Husova. Odbočte doleva a po Husově ulici dojděte až k železničnímu přejezdu. Za přejezdem odbočte doprava. Podél kolejí dojdete k dalšímu železničnímu přejezdu, kde odbočíte doleva (nahoru) a budete pokračovat ulicí Komenského až ke křižovatce s ulicí Pod Stadionem. Rovně byste došli k bráně fotbalového stadiónu. Vy však půjdete cestou mírně vpravo do kopce, projdete (po asfaltce) lesem a za chvíli už budete v areálu internátů.
GPS záznam trasy: z autobusového nádraží (gdb a gpx), od polikliniky (gdb a gpx).

Vše začína na internátech

V pátek odpoledne se sejdeme v areálu internátů. Tam se, kromě dvou budov internátů, nachází i jedna ze školních budov VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice (budova Pod lesem) a také jídelna. Přesný čas zahájení bude upřesněn. Prvním jídlem bude páteční večeře.

Obrázky, mapky, plánky

Mapa s vyznačením internátů i hlavní budovy VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Klepnutím na značky se zobrazí další informace.


Zvětšit mapu

Klepnutím na obrázek jej zobrazíte ve větším rozměru.

Cesta na internáty
Cesta na internáty

Plánek internátů
Plánek internátů

Další plánek internátů a školy
Další plánek internátů a školy

Letecký snímek internátů
Letecký snímek internátů